15 نظر در “دست های مهربانی…

  1. هر چه فکر کردم چه تیتری برای این عکس مناسب است واقعا چیزی به نظرم نرسید. برخی از امور در هیچ قاموس لغتی جا نمیگیرند و واقعا توصیفشان محال است. این صحنه هم از آن جمله است.

  2. حس می کنم در شرایطی هستیم که به این عکس ها نیاز داریم. جوری تسلی می دهد. ارام می کند. با همه نبودن ها سختی ها و سیاهی ها… عشق چه کارها که نمی کند. زندگی هست تا دوست داشتن هست. وای چه لبخندی دارد وقتی دارد با پایش غذا می دهد…. ….

  3. صورتش پرازحرفه.چقدر آروم وخوشحال و راضی
    ماباید درس بگیریم. ما که همه نعمات رو داریم واینقدر بهانه جویی میکنیم
    خانم دکتر دلم براتون تنگ شده

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.