جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین کویر

Image may contain: text

چهارمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین کویر
۱۳ تا ۱۷ آذرماه – بیرجند
مهلت ارسال آثار تا ۳۱ خردادماه
***
نقطۀ تلاقی #معلولیت ، #هنر و #طبیعت ! 
ای کاش میتونستم اونجا باشم...

#چهارمین_جشنواره_منطقه‌ای_تئاتر_معلولین_کویر