اسطوره المپیک ۲۰۱۲

اسکار پیستوریوس، اولین ورزشکار دارای معلولیت از افریقای جنوبی که توانست به مسابقات المپیک راه یابد و با افراد غیرمعلول مسابقه دهد، به یکی از اسطوره های المپیک تبدیل شد

 پیستوریوس که پاهایش را در کودکی به دلیل ابتلا به بیماری از دست داد، برای رسیدن به المپیک بسیار سختی کشید و از هفت خوان دادگاه هایی گذشت تا ثابت کند پاهای تیع گونه او، امیتازی بر پاهای طبیعی ندارد

سرانجام دادگاه به نفع این دونده مشهور به «تیغ رو» حکم داد و اعلام کرد که پاهای کربنی تیغ رو امتیازی بر سایر حریفان ندارد و حتی در حرکت هایی، برایش ضدامتیاز هم محسوب می شود

 هرچند پیستوریوس نتوانست به فینال مسابقات دو ۴۰۰ متر المپیک لندن ۲۰۱۲ راه پیداکند، همین که تا نیمه نهایی پیش آمد نیز موفقیت بزرگی محسوب می شود

 او حالاپرچمدار تحول بزرگی در دنیای ورزش حرفه ای افراد دارای معلولیت است؛ تحولی که موجی از تغییرات را برای آینده المپیک نیز رقم خواهد زد و به ترویج باوری خواهد انجامید که پیستوریوس سالها برایش دوید: معلولیت یک نقص و نکته منفی نیست

 عکس بالا یکی از اثرگذارترین عکس های پیستوریوس در المپیک ۲۰۱۲ نام گرفته است

Source: http://sports.yahoo.com/blogs/olympics-fourth-place-medal/oscar-pistorius-best-picture-ll-see-2012-olympics-115020678–oly.html