مقاله: پنجره ای به دنیای کودکان مبتلا به اوتیسم

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷، دوم آوریل هر سال (حوالی ۱۴ فروردین) را “روز جهانی آگاهی از اوتیسم” نامگذاری کرد. از همان سال، انجمن ها و سازمان های مدافع حقوق افراد دارای اوتیسم، این روز را با پوشیدن لباس آبی و استفاده از نشانه های آبی گرامی می دارند و سعی می کنند با برگزاری برنامه های مختلف، توجه جامعه و دولت حاکم را به نیازهای ویژه این گروه از افراد جلب کنند.

بیشتر مطالب خواندنی و گفتنی در مورد اوتیسم، در مقاله ای به قلم آقای شیرزاد عبداللهی، در صفحه ۱۳ روزنامه اعتماد، مورخ دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲ آمده و گفتار کوتاهی از من نیز در این مقاله نقل قول شده است.

لینک مقاله در اینجا قابل دسترسی است اما برای آرشیو شخصی، عکسی از صفحه مورد نظر را هم در اینجا قرار داده ام.