جشنواره ای برای جوانان دارای معلولیت

اگر از جوانان ایرانی دارای معلولیت هستید، می توانید در جشنواره ملی انتخاب جوان نمونه دارای معلولیت، به نام جشنواره  حضرت علی اکبر ، شرکت کنید.

این جشنواره در بخش های : علمی، ورزشی، خلاقیت، فعالیت های اجتماعی، مراکز نگهداری، استقلال فردی و کارآفرینی، و هنری، برای جوانان ۱۹ تا ۲۹ سال دارای معلولیت برگزار می شود. مهلت شرکت در جشنواره تا روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ تمدید شده است.

اطلاعات تکمیلی را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید:

مجتمع رعد

وبلاگ شمعدانی

وبلاگ اشکها و لبخندها