دیدن با دست های پراحساس…

hasan2

لمس عاشقانه و پراحساس شن و ماسه با «دست» هایی که «چشمان» او نیز هست
حسن؛ کودکی که دنیا و زندگی را به گونه ای دیگر می بیند

عکس را از وبلاگ مامان خاتون (مادرحسن) برداشتم؛ به نشانی
http://mamankhatoon.persianblo​g.ir/