این ره که تو می روی …

path

خیابان فاطمی، نزدیک کارگر، روبروی سازمان بیمه خدمات درمانی

این بخش خیابان فاطمی دارای مسیر ویژه افراد نابینا است (که در عکس به رنگ قرمز می بینید)؛ مسیری بی نهایت خوب که به جوی آب منتهی می شود.

بیش از این چه می شود گفت؟

* از آقای محمد مقدم عزیز ممنون که این عکس را گرفت و به روز + نامه داد.